Bezpieczeństwo środków

Regulacje prawne

TeraFX jest marką handlową należąca do Tera Europe Limited, która jest autoryzowana i nadzorowana przez brytyjską oraz polską Komisję Nadzoru Finansowego.

  • 1) FCA (Financial Conduct Authority) Numer 564741 w Rejestrze Usług Finansowych
  • 2) KNF ( Komisja Nadzoru Finansowego )
Będąc pod nadzorem FCA i KNF wszyscy nasi prywatni klienci są sklasyfikowani jako klienci detaliczni, dając im maksymalny poziom ochrony regulacyjnej. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Term & Conditions.

Ochrona środków finansowych klienta

Zgonie z przepisami FCA (Financial Conduct Authority) i CASS (Clients Asset Sourcebook) wszystkie pieniądze klientów są trzymane na rachunkach bankowych Tier 1 oddzielnie od własnych funduszy Tera. To zabezpieczenie 'ring fenced-protection' oznacza, że Tera nie może użyć tych funduszy na żadne cele operacyjne firmy.

System rekompensat usług finansowych

TeraFX (PL) jest objęty Programem Kompensacyjnym Usług Finansowych (FSCS) to znaczy, że klienci są uprawnieni do otrzymania odszkodowania z tego programu, jeśli nie spełnimy ich zobowiązań. W przypadku mało prawdopodobnej sytuacji ogłoszenia upadłości TeraFX każdy klient otrzyma rekompensatę do wysokości £50,000. W przypadku niewypłacalności banku w którym znajdują się pieniądze klienta rekompensata wynosi do £75,000 na osobę.

Reklamacje

Jesteśmy dumni z naszej relacji z klientami i zawsze staramy się zapewnić obsługę na najwyższym poziomie. Mamy nadzieje, że wszystkie problemy, które mogą wystąpić będziemy w stanie rozwiązać. Jeżeli z jakiejś przyczyny państwo nie będą zadowoleni z obsługi - prosimy skierować reklamację do Compliance Department. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat proszę kierować się do Complaints Policy.

O NAS