Bezpieczeństwo środków

https://register.fca.org.uk/

Regulowany Broker

TeraFX jest brokerem autoryzowanym i regulowanym przez Financial Conduct Authority ("FCA") w Wielkiej Brytanii (numer rejestracyjny znany jako FRN to 564741).

Aktualne dane TeraFX, takie jak zakres uprawnień, nazwa handlowa, podmioty powiązane, dane kontaktowe, adres, możne Pan/Pani zweryfikować za pomocą rejestru FCA Online Register.

TeraFX ma uprawnienia do akceptowania trzech rodzajów klientów: detalicznych, profesjonalnych i uprawnionych kontrahentów. We wniosku o otwarcie konta w TeraFX są Państwo klasyfikowani zgodnie z naszą Politykąklasyfikacji. W ramach przepisów FCA nasi klienci detaliczni uzyskują maksymalny poziom ochrony prawnej

Royal Bank of Scotland Citi Bank

Segregowane fundusze klientów

W TeraFX bezpieczeństwo klienta jest naszym głównym celem. Ponieważ TeraFX jest regulowanym brokerem działającym zgodnie z CASS (Client Asset Sourcebook), musimy przestrzegać zasad prawa i obowiązków z tego wynikających, oferując naszym klientom pełne bezpieczeństwo. Zgodnie z zasadami FCA, TeraFX jest zobowiązany do oddzielenia wszystkich funduszy klientów detalicznych od własnych środków.

Środki klienta detalicznego są przechowywane na oddzielnych rachunkach bankowych w największych bankach na świecie i trzymane oddzielnie od funduszy własnych Tera. Ta " ring-fenced ochrona" oznacza, że firma Tera nie może wykorzystywać tych środków do jakichkolwiek celów operacyjnych. Nadal dokonujemy rekoncylizacji środków klientów profesjonalnych , nie jesteśmy zobowiązani i nie przechowujemy środków klientów profesjonalnych na wydzielonym rachunku bankowym. Możemy jednak na prośbę klienta profesjonalnego rozpatrywać wnioski o segregację środków w poszczególnych przypadkach.

www.fscs.org.uk

Ochrona inwestorów i rekompensata

Jako firma finansowa z siedzibą w Wielkiej Brytanii, jesteśmy autoryzowani i regulowani, zgodnie z ochroną systemu rekompensat za usługi finansowe (FSCS).

Oznacza to, że posiadane przez nas środki pieniężne i aktywa są pokrywane przez FSCS. Oznacza to, że jeżeli, nie będziemy zapłacić roszczeń, klienci mogą zwrócić się do FSCS o odszkodowanie. Wszelkie roszczenia będą ograniczone do £ 50 000 na osobę. Ponadto pieniądze, które Pan/Pani trzyma u nas, są przechowywane w banku na oddzielnym koncie pieniężnym klienta. W przypadku awarii banku, w którym przechowywane są Pana/Pani pieniądze, fundusze będą chronione zgodnie z FSCS do wartości £ 85 000 na osobę na bank.

Oznacza to, że posiadane przez nas środki pieniężne i aktywa są pokrywane przez FSCS. Oznacza to, że jeżeli, nie będziemy mogli zapłacić roszczeń, klienci mogą zwrócić się do FSCS o odszkodowanie. Wszelkie roszczenia będą ograniczone do £ 85 000 na osobę. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na stronie www.fscs.org.uk lub zapoznaj się naszą broszurą tutaj.

ec.europa.eu

MIFID

Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych to prawo Unii Europejskiej, która zapewnia usługi inwestycyjne w 31 państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W TeraFX dbamy o wszystkie aspekty MiFID, zapewniając naszym klientom najbezpieczniejszy sposób inwestowania:

  • Autoryzacja, regulacje
  • Kategoryzacja klientów
  • Najlepsza obsługa zamówień klientów
  • Przejrzystość przedtransakcyjna i po transakcyjna
  • Najlepsza realizacja zamówień

Należy pamiętać, że nawet w przypadku Brexitu przepisy MiFID są włączone do ustawodawstwa krajowego.

https://terafx.com/pl/get-started/documents

Polityka obsługi klienta i reklamacji

W TeraFX jesteśmy dumni z naszego poziomu obsługi klienta i zapewniamy jak najlepszą obsługę wszystkim naszym klientom. Mamy przekonanie, że jeśli pojawi się problem, będziemy w stanie szybko go rozwiązać, ale jeśli uważa Pan/Pani, że nasz zespół obsługi klienta nie rozwiązał problemu w sposób zadowalający, może Pan/Pani skierować skargę do naszego działu zgodności.

Prosimy o zapoznanie się z naszą Politykąreklamacjiw celu uzyskania dodatkowych informacji.

O NAS