Panel klienta

Po założeniu rachunku rzeczywistego klient otrzymuje automatycznie dostęp do "panelu klienta". Dzięki "panelowi klienta" można uaktualnić wszystkie swoje informacje bankowe, karty kredytowe, mieć kontrole nad depozytami i wypłatami z rachunku oraz dostęp do historii rachunku.

Strona główna pomaga klientowi w dostępie do bilansu z otwartymi pozycjami i zleconymi zamówieniami.

Rubryka użytkownika pozwala klientowi uaktualniać dane osobiste.

Rubryka "rachunek bankowy" pozwala na zapisanie informacji klienta aby zlecić lub otrzymać przelewy. Proszę zwrócić uwagę na to, że akceptujemy tylko i przesyłamy pieniądze na konto bankowe, które należy do właściciela rachunku rzeczywistego.

Wpłaty i wypłaty można wykonywać tutaj. Aby dokonać wpłaty po prostu wprowadź sumę i naciśnij dokonaj wpłaty. Wtedy będziesz mieć możliwość wybrania rodzaju wpłaty.

Wypłaty z rachunku też dokonuje się łatwo i jest zlecana natychmiast.

Rubryka historia rachunku pozwala klientowi zobaczyć wszystkie dokonane transakcje i dokładny czas ich wykonania.