DŹWIGNIA I INNE ZMIANY DOTYCZĄCE PRODUKTÓW CFD

Obowiązuje od 1 sierpnia 2018 roku

("Środki w zakresie interwencji produktowej ESMA")

Krajobraz regulacyjny się zmienia; Decyzją 2018/796 z dnia 22 maja 2018 roku Europejski organ regulacyjny (ESMA) ogłosił wprowadzenie środków dotyczących produktów CFD, które weszły w życie z dniem 1 sierpnia 2018 r. Oficjalna decyzja ESMA w sprawie środka dotyczącego ograniczenia produktów można znaleźć w różnych językach na stronie internetowej ESMA tutaj.

Na tej stronie znajduje się krótkie podsumowanie działań ESMA, najczęściej zadawane pytania porównanie warunków dla klientów profesjonalnych i detalicznych oraz zalety i wady, które należy zastosować i które wymagania kwalifikują Państwa do bycia traktowanym jako klient profesjonalny, w tym zabezpieczenia, które można utracić.

Jak ta zmiana wpływa na klientów?

TeraFX ma uprawnienia do akceptowania trzech rodzajów klientów: detalicznych, profesjonalnych i uprawnionych kontrahentów. Na wniosku o otwarcie konta w TeraFX są Państwo klasyfikowani zgodnie z naszą Polityką klasyfikacji. Konto klienta profesjonalnego lub konto TeraFX Pro ma takie samo znaczenie dla celów niniejszego zawiadomienia.

Decyzja ESMA odnosi się do klientów detalicznych. Ograniczenia dźwigni na kontrakty CFD dla klientów detalicznych, zostaną nałożone na pozycje nowo otwarte w dniu 1 sierpnia 2018 r. lub później.

Istnieją inne środki interwencji ESMA, z wyjątkiem dźwigni finansowej, które mają wpływ na klientów detalicznych, takie jak 50% margin, zasada depozytu zabezpieczającego, ujemna ochrona salda na poziomie konta i ograniczenie zachęt dla klientów (brak korzyści pieniężnych i niepieniężnych).

Proszę pamiętać, że zawsze będziemy informować Pana/Panią dodatkowo o zabezpieczeniach, które może Pan/Pani utracić, jeśli złoży podanie i zakwalifikuje się do bycia traktowanym jako klient profesjonalny. Proszę uważnie zapoznać się z kryteriami kwalifikacyjnymi dla klientów profesjonalnych, jak również o ryzykach z tym związanych,, żeby upewnić się, czy chce Pan/Pani ubiegać się o status klienta profesjonalnego.

CZY KWALIFIKUJĘ SIĘ DO KONTA TeraFX Pro?

Aby zakwalifikować się do korzystania z konta TeraFX Pro, musi Pan/Pani spełnić kryteria kwalifikacyjne dla klientów profesjonalnych. Jeśli odpowie Pan/Pani "tak" na dwa z tych trzech pytań, może Pan/Pani kwalifikować się do korzystania z konta TeraFX Pro.

Kryteria oceny

 • Czy w okresie poprzedzających czterech kwartałów, zawierał Pan/Pani transakcje o znacznej wielkości na właściwym rynku i z przeciętną częstotliwością 10 razy na kwartał?
 • Czy wielkość pakietu Pana/Pani instrumentów finansowych, określonego jako obejmującego depozyty środków pieniężnych i instrumenty finansowe, przekracza kwotę 500 000 EUR?
 • Czy pracuje lub pracował Pan/Pani w sektorze finansowym przez co najmniej rok, prowadząc działalność profesjonalną, która wymaga wiedzy dotyczącej planowanych transakcji lub usług?

Przejrzyj szczegółowo kryteria kwalifikacji

Porozmawiaj z nami

Ma Pan/Pani pytania dotyczące konta TeraFX PRO?

Skontaktuj się z nami pod numerem: 02070730493

Professional Client vs Retail Client Comparison


*Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, prosimy o kontakt pod adresem customerservices@terafx.co.uk


Zobacz poniżej FAQ

* Klienci profesjonalni:

Jeśli jesteś osobą fizyczną, nadal kwalifikujesz się do programu rekompensat za usługi finansowe. Zachowa Pan/Pani prawa do złożenia reklamacji do Rzecznika ds. Usług Finansowych, gdy handlujesz osobiście. Uwaga: TeraFX nie jest zobowiązany do segregacji pieniędzy profesjonalnych klientów, ale możemy to zrobić na Pana/Pani pisemną prośbę.

Szczegóły dotyczące statusu Klienta Profesjonalnego

Jeżeli chce Pan/Pani zostać Kientem Profesjonalnych ważne jest, aby dokładnie zrozumieć, w jaki inny sposób Klient Profesjonalny będzie traktowany niż Klient Detaliczny, zapoznaj się z tymi informacjami zanim zaczniesz ubiegać się o statut klienta profesjonalneo:

NIEOGRANICZONA OCHRONA ZRZECZENIE SIE OCHRONY

Nie jesteśmy zobowiązani do oferowania klientom profesjonalnym następujących usług, ale zdecydowaliśmy, aby nadal to robić:

Najlepsze wykonanie zlecenia pozostaje niezmienione, ponieważ wszyscy naszym klientom chcemy zapewnic najlepszą realizacje zlecenia.

Szczegóły potwierdzeń handlowych pozostają niezmienione i są wysyłane pod koniec pierwszego dnia roboczego po zakończeniu transakcji lub wcześniej.

Kluczowe dokumenty informacyjne pozostają w dalszym ciągu dostępne.

Jako osoba fizyczna, pozostaniesz uprawniony do korzystania z programu rekompensat usług finansowych (FSCS).

Zachowuje Pan/Pani prawo do złożenia reklamacji do Rzecznika ds. Usług Finansowych.

Zrzeczenie się niektórych zabezpieczeń FCA:

Limity margin i dźwigni pozostają niezmienione pomimo zmian wprowadzanych przez ESMA dla klientów detalicznych.

Pieniądze klienta nie będą oddzielone od naszych funduszy. Pan/Pani może poprosić o segregację, a my rozpatrzymy Pana/Pani prośbę.

Obowiązkowe zmiany dotyczące produktu, które chronią klientów detalicznych, nie będą dla Pana/Pani obowiązkowe. (np. ujemne zabezpieczenia salda i poziom wymaganego marginu).

Zakładamy, że posiada Pan/Pani odpowiednią wiedzę i poziom doświadczenia, aby zrozumieć ryzyko związane z handlem produktami lewarowanymi.

Będziemy mogli używać bardziej wyrafinowanego języka podczas kontaktowania się z klientem profesjonalnym.

Przykłady wymanego zabezpieczenia

Poniższa tabela pokazuje, w jaki sposób nowe limity dźwigni wpłyną na margin potrzebny do otwarcia pozycji po 1 sierpnia 2018 roku:

Symbol Wielkość handlu Wielkość kontraktu Margin wymagany dla Klientów Profesjonarnych (for 500:1 account leverage**) Margin wymagany dla klientów detalicznych
GBPUSD! 1 CFD GBP100,000 £220 £3,333 (30:1)
D30EUR! 1 CFD* EUR1 £37.3 £564.5 (20:1)

*cena otwarcia 12905.15
**symbol dźwigni jest mnejszy niż 500:1

Porozmawiaj z nami

Ma Pan/Pani pytania dotyczące konta TeraFX PRO?

Skontaktuj się z nami pod numerem: 02070730493

Nie kwalifikujesz się do konta TeraFX Pro?

TeraFX jest regulowanym brokerem i przestrzega unijnych i brytyjskich przepisów dotyczących ochrony klientów detalicznych.

Chociaż zastosowana zostanie mniejsza dźwignia od 1 sierpnia 2018 roku, Pan/Pani jako klient detaliczny TeraFX nadal może handlować różnymi produktami CFD za pośrednictwem jednej z najlepiej ocenianych platform na rynku - MT4. Będzie Pan/Pani mieć również ochronę klientów detalicznych, w tym:

 • reguła zamknięcia 50% depozytu zabezpieczającego na poziomie konta,
 • ochrona przed ujemną saldem na poziomie konta
 • segregacja pieniędzy klientów.

Kluczowe zmiany ESMA dla klientów detalicznych

Limity dźwigni finansowej

limity dźwigni finansowej zostaną zmniejszone

Zamknięcie depozytu zabezpieczającego

obowiązkowa zasada 50% depozytu zabezpieczającego dla każdego rachunku

Ochrona przed ujemnym saldem rachunku

handel o zmniejszonym ryzyku

Co stanie się z moim kontem po 1 sierpnia 2018 roku


Pozycje otwarte przed 1 sierpnia 2018 r. (Klient detaliczny)

Działając w najlepszym interesie swoich klientów, TeraFX będzie utrzymywała istniejące pozycje klientów detalicznych otwartych przed 1 sierpnia 2018 r. Na bieżącej dźwigni do momentu zamknięcia tych pozycji przez każdego klienta ("Istniejące pozycje"). Pozycje klientów detalicznych otwarte w dniu 1 sierpnia 2018 roku lub po tej dacie zostaną uruchomione z nowymi poziomami dźwigni zgodnie ze środkami interwencji Esma("Nowe pozycje"). Ponadto TeraFX będzie utrzymywała obecne poziomy stop out, dla istniejących pozycji; w przypadku nowych pozycji TeraFX ustawi poziom stop out na 50%.

Istniejące pozycje będą mogły być tylko pozycjami do zamknięcia od 1 sierpnia, co oznacza, że klienci będą mogli zamknąć tylko istniejące pozycje, ale nie będą mogli otwierać nowych pozycji za pomocą istniejących symboli.

Pozycje po 1 sierpnia 2018 r. (Klient detaliczny)

Nowe symbole zostaną zdefiniowane w systemie. Od 1 sierpnia wszystkie nowe pozycje będą wymienione na nowe symbole. Dodamy "!" Do każdego symbolu, aby wskazać, że jest to nowy symbol zgodny z nowymi dźwigniami ESMA (np. Symbol EURUSD będzie EURUSD!).

Mogą występować niewielkie zmiany w oznaczeniach, ponieważ grupy zabezpieczeń będą się zmieniać wraz z nowymi symbolami i nowymi dźwigniami. Zachęcamy Państwa do wysyłania e-maila do obsługi klienta w celu poznania nowych marż w oparciu o nowe grupy bezpieczeństwa, w porównaniu do starych marż.

Nowe konto zostanie otwarte dla Pana/Pani, jeśli jest Pani/Pan aktywnym klientem (masz otwarte pozycje). Nowe symbole i dźwignie zostaną zdefiniowane na nowych kontach. Pod koniec lipca udostępnimy dane logowania na konto. Klienci będą mogli utrzymywać i zamykać swoje pozycje otwarte przed 1 sierpnia na ich starych kontach i będą mogli otwierać nowe pozycje z nowymi symbolami po 1 sierpnia na ich nowych kontach.

Wszystkie nieaktywne konta (konta bez otwartych pozycji) zostaną zmienione na konta tylko do odczytu na dzień 31 lipca 2018 r.

Jeśli Twoje konto było nieaktywne (brak otwartego handlu), ale po 1 sierpnia 2018 r. Chce Pan/Pani handlować z nowymi dźwigniami i nowymi symbolami, zachęcamy do wysłania e-maila na customerservices@terafx.co.uk aby rozpocząć i przyspieszyć proces.

Poziomy dźwigni po 1 sierpnia 2018 roku (klienci detaliczni):

Stanowiska po 1 sierpnia 2018 r. (Klient detaliczny)

 1. Zasada zamknięcia 50% depozytu zabezpieczającego dla każdego rachunku. Spowoduje to ustandaryzowanie marginu (na poziomie 50% minimalnego marginu), przy której dostawcy muszą zamknąć jeden lub więcej otwartych kontraktów CFD klienta detalicznego;
 2. Ochrona przed ujemnym saldem dla każdego konta. Zapewni to całkowite gwarantowane ograniczenie strat klientów detalicznych. Oznacza to, że saldo rachunku klienta detalicznego nigdy nie będzie mogło spaść poniżej zera, niezależnie od warunków rynkowych.
 3. Ograniczenie zachęcania do handlu produktami CFD.

Pozycje po 1 sierpnia 2018 r. (Klienci profesjonalni)

Wszystkie istniejące symbole będzie można tylko zamknąć od 1 sierpnia, co oznacza, że klienci będą mogli zamknąć tylko istniejące pozycje, ale nie będą mogli otwierać nowych pozycji z istniejącymi symbolami

Nowe symbole zostaną zdefiniowane w systemie. Od 1 sierpnia wszystkie nowe pozycje będą wymienione na nowe symbole. Dodamy "!" Do każdego symbolu, aby wskazać, że jest to nowy symbol zgodny z nowymi dźwigniami ESMA (np. Symbol EURUSD będzie EURUSD!).

Mogą występować niewielkie zmiany w oznaczeniach, ponieważ grupy zabezpieczeń będą się zmieniać wraz z nowymi symbolami i nowymi dźwigniami. Zachęcamy Państwa do wysyłania e-maila do obsługi klienta w celu poznania nowych marż w oparciu o nowe grupy bezpieczeństwa, w porównaniu do starych marż.

Porozmawiaj z nami

Ma Pan/Pani pytania dotyczące konta TeraFX PRO?

Skontaktuj się z nami pod numerem: 02070730493

FAQ

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) opublikował ostateczną decyzję, że ograniczy dźwignię dostępną dla klientów detalicznych do 30: 1 i 2: 1, a produkty CFD są uważane za wysoce ryzykowne i złożone, a wyższe poziomy dźwigni nie są odpowiednie dla większości klientów detalicznych. Ograniczenia te obowiązują od 1 sierpnia 2018 roku, ale nie będą miały zastosowania do klientów TeraFX Pro, którzy są klasyfikowani jako "klienci profesjonalni".

Ograniczenia na produkty CFD mają zastosowanie do wszystkich klientów detalicznych kontrolowanych brokerów w Wielkiej Brytanii i UE. Uważaj; jeśli pośrednik obiecuje wysoką dźwignię finansową, a Pan/Pani jest klientem detalicznym z u tego brokera, prawdopodobnie ten broker nie jest regulowany i / lub ma siedzibę poza UE.

Środki interwencji produktowej, które ESMA wydała na mocy art. 40 rozporządzenia w sprawie rynków instrumentów finansowych obejmują:

 1. 1. Limity dźwigni na otwarcie pozycji przez klienta detalicznego od 30: 1 do 2: 1, które różnią się w zależności od zmienności instrumentu bazowego:
 • 30: 1 dla głównych par walutowych;
 • 20: 1 dla nie-głównych par walutowych, złota i głównych indeksów;
 • 10: 1 dla towarów innych niż złoto i innych nie głównych indeksów giełdowych;
 • 5: 1 dla indywidualnych akcji i innych wartości referencyjnych;
 • 2: 1 dla kryptowalut;
 1. Zasada zamknięcia 50% depozytu zabezpieczającego dla każdego rachunku. Spowoduje to ustandaryzowanie marginu (na poziomie 50% minimalnego marginu), przy której dostawcy muszą zamknąć jeden lub więcej otwartych kontraktów CFD klienta detalicznego;
 2. Ochrona przed ujemnym saldem dla każdego konta. Zapewni to całkowite gwarantowane ograniczenie strat klientów detalicznych. Oznacza to, że saldo rachunku klienta detalicznego nigdy nie będzie mogło spaść poniżej zera, niezależnie od warunków rynkowych.
 3. Ograniczenie zachęcania do handlu produktami CFD.
 4. Znormalizowane ostrzeżenie o ryzyku, w tym procent strat na rachunkach inwestorów detalicznych dostawcy CFD.

Nie ma zmian w statusie podatkowym produktów, które dostarczamy naszym klientom profesjonalnym.

TeraFX jest regulowanym brokerem i przestrzega unijnych i brytyjskich przepisów dotyczących ochrony klientów detalicznych.

Chociaż zastosowana zostanie mniejsza dźwignia od 1 sierpnia 2018 roku, jako klient detaliczny TeraFX nadal może Pan/Pani handlować różnymi produktami CFD za pośrednictwem jednej z najlepiej ocenianych platform na rynku - MT4. Będzie Pan/Pani mieć również ochronę klientów detalicznych, w tym:

 • standaryzowana zasada zamknięcia 50% depozytu zabezpieczającego dla każdego rachunku
 • ochrona przed ujemnym saldem rachunku
 • segregacja pieniędzy klientów.

Ma Pan/Pani również prawo do ochrony usług finansowych w ramach programu kompensacyjnego w wysokości do 50 000 GBP, które może Pan/Pani mieć u nas. Jako osoba fizyczna może Pan/Pani skorzystać z usługi Rzecznika ds. Usług Finansowych, jeśli nie jesteś usatysfakcjonowany wynikiem złożonej do nas skargi. Pieniądze klienta nie będą oddzielone od naszych funduszy. Ma Pan/Pani również prawo zażądać innej kategoryzacji w dowolnym momencie, na przykład, jeśli chce Pan/Pani uzyskać wyższy poziom ochrony prawnej.

Jako profesjonalny klient TeraFX nie będzie Pan/Pani podlegał tym samym ograniczeniom w zakresie dźwigni, co klienci detaliczni. Większa dźwignia może zwiększyć straty. Pieniądze klienta nie będą oddzielone od naszych funduszy i mogą zostać naruszone w przypadku naszej niewypłacalności. Nie dostarczymy Pani/Panu bieżących ostrzeżeń o ryzyku, które dostarczamy klientom detalicznym, ani żadnych standardowych ostrzeżeń o ryzyku, które zostaną wprowadzone w przyszłości w związku z transakcjami w złożonych produktach finansowych. Niektóre przepisy FCA (lub równoważne) dotyczące formy i treści informacji dostarczanych przez TeraFX nie mają zastosowania, w tym te dotyczące komunikacji i promocji finansowych. Klienci detaliczni skorzystają na wprowadzeniu ochrony przed ujemnym saldem na rachunku klienta. Ta funkcja nie będzie jednak dostępna dla profesjonalnych klientów TeraFX.

Aby działać w najlepszym interesie swoich klientów, TeraFX będzie utrzymywała istniejące pozycje klientów detalicznych otwartych przed 1 sierpnia 2018 r. na bieżącej dźwigni do momentu zamknięcia takich pozycji przez każdego klienta ("Istniejące pozycje"). Pozycje klientów detalicznych otwarte w dniu 1 sierpnia 2018 roku lub po tej dacie zostaną uruchomione z nowymi poziomami dźwigni zgodnie ze środkami ("Nowe pozycje"). Ponadto TeraFX będzie utrzymywała dotychczasowy poziom stop out, dla obecnie istniejących pozycji; w przypadku nowych pozycji TeraFX ustawi poziom stop out na 50%.

Aby zostać zakwalifikowany jako klient profesjonalny, musi Pan/Pani spełnić co najmniej 2 z 3 kryteriów podanych przez FCA. Nie nastąpi zmiana statusie podatkowym ani nie będzie żadnych dodatkowych kosztów związanych ze zmianą statusu na klienta profesjonalnego.

Kryteria są następujące:

Wielkość I ilość handlu

Jeżeli Pan/Pani handlował istotnym rozmiarem w spread / forex / kontrakty CFD lub inne produkty lewarowane (np. Indeksy, akcje, waluty spot, futures, opcje, inne instrumenty pochodne itp.) Były przedmiotem transakcji o średniej częstotliwości wynoszącej 10 transakcji na kwartał przez conajmniej cztery kwartały (z TeraFX i / lub innymi dostawcami).

Wielkość portfela

Wielkość portfela instrumentów finansowych, określona jest jako depozyty gotówkowe i instrumenty finansowe, przekracza 500 000 EUR (lub równowartość w lokalnej walucie).

Akceptowane przykłady oszczędności i inwestycji: Oszczędności gotówkowe, portfel akcji, akcje i udziały ISA, konta handlowe, fundusze inwestycyjne, SIPP (z wyłączeniem instrumentów niefinansowych).

Niedopuszczalne przykłady oszczędności i inwestycji: emerytura firmowa, aktywa niepodlegające wymianie, nieruchomość, luksusowe samochody, biżuteria.

Doświadczenie zawodowe

Pracujesz lub pracowałeś w sektorze finansowym od co najmniej jeden rok na stanowisku, które wymaga znajomości planowanych transakcji lub usług.

Sprawdź Politykę klasyfikacji TeraFX aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami za pośrednictwem customerservices@terafx.co.uk