Metody płatności

Aby móc skożystać z możliwośći inwestowania wymagamy od klientów TeraFX deponowania pieniędzy na swoim koncie TeraFx online.

Klienci mogą wycofać swoje zyski i / lub pozostałe środki z konta online. Wpłaty i wypłaty są regulowane niniejszą Polityką DW, którą należy czytać wraz ze stronąmetody płatności na naszej stronie internetowej, a także z ogólnie obowiązującymi warunkami handlowymi.

Depozyt (D) TeraFX
Opis Akceptowana Waluta Limity Transferu 1 Czas Transakcji Koszt Transferu 2 Szybkie Linki
Przelew Bankowy USD, EUR, GBP, PLN (PLN Only Citibank) brak 1 to 5 Business Days Bez opłat Użyj Swojego Systemu Bankowego
Karta Kerdytowa USD, EUR, GBP, PLN brak Natychmiast Bez opłat Wpłać Teraz
Karta Debetowa USD, EUR, GBP, PLN brak Natychmiast Bez opłat Wpłać Teraz
E-Wallet USD, EUR, GBP, PLN Brak Min. Dzienny Max.:
5,000 USD, EUR, GBP
Natychmiast Bez opłat Wpłać Teraz

1Dostawcy usług płatniczych (PSP) nakładają własne limity, and którymi TeraFX nie ma kontroli. Jako wskazówkę: niektórzy dostawcy usług płatniczych mają maksymalną kwotę depozytu w wysokości 70 000 EUR w ciągu 24 godzin; w niektórych okolicznościach maksymalne może spaść w zależności od Twojej relacji PSP i może wynosić nawet 6 000 EUR lub nawet mniej.

2Jeśli korzysta Pan/Pani z karty debetowej / kredytowej spoza Wielkiej Brytanii lub płaci z banku spoza Wielkiej Brytanii, mogą zaistnieć przypadki, w których dostawca pobiera niewielką opłatę, która może zostać zwrócona na rachunek handlowy po otrzymaniu dowodu opłat. TeraFX zastrzega sobie prawo do nakładania / zmieniania limitów transferu i kosztów w zależności od przypadku lub w zależności od lokalizacji klienta (w rzadkich okolicznościach), Jeżeli to nastąpi klient zostanie poinformowany z wyprzedzeniem o zmianach i wszelkich opłatach.

Uwaga: TERAFX nie ponosi odpowiedzialności, jeśli klient nie jest w stanie zdeponować środków z powodu problemów technicznych, klienci powinni zawsze upewnić się, że mają nadwyżkę środków na swoim koncie, w razie niekorzystnych ruchów na rynkach finansowych.
TeraFX nie przyjmuje gotówki ani czeków jako metody płatności depozytu na żadnym z rachunków bankowych.Wypłata (W)
Opis Akceptowana Waluta Limity Transferu3 Czas Transakcji Koszt Transferu3 To Request
Przelew Bankowy USD, EUR, GBP PLN (PLN Only Citibank) brak 1 do 5 dni biznesowych (zależy od kraju) Bez opłat Login
Karta Kredytowa/ Karta Debetowa USD, EUR, GBP, PLN brak 2 do 5 dni biznesowych(zależy od karty kredytowej) Bez opłat Login
E-Wallet USD, EUR, GBP Brak Min. Max.:10,000 USD 1 do 3 dni biznesowych Bez opłat Login

3TeraFX zastrzega sobie prawo do zastosowania / zmiany limitów transferu i kosztów w zależności od przypadku, w zależności od lokalizacji klienta, Klient zostanie poinformowany z wyprzedzeniem o zmianach i opłatach.

Jednorazowa opłata za wycofanie środków:

TeraFX pobiera 25 USD jednorazowej opłaty przy wycofaniu środków , jeśli nie dokonano transakcji na rachunku. Opłata ta pokrywa koszty założenia I obsługi rachunku. Zobacz nasze Politykę DW, gdzie znajdziesz szczegółowy opis.

Wszystkie wnioski o wypłatę środków otrzymane w dniu roboczym do godziny 12:00 (południe czasu brytyjskiego) będą przetwarzane przez Tera Europe następnego dnia roboczego (T + 1), wnioski otrzymane po tym czasie będą przetwarzane przez dwa dni robocze (T + 2 ).

Nasi dostawcy systemów płatności (PSPs) zaakceptuj

Accepted Credit / Debit Cards:

Visa

MasterCard Debit

Visa Delta

Visa Debit

Maestro

Visa Electron

Akceptowane płatności alternatywne, w tym e-wallets:

Skrill

Neteller

Sofort

Union Pay

Jeśli chcesz poznać dostawców PSP, z którymi pracujemy, wyślij e-mail na adres : funding@terafx.co.uk.